Image Post

Thông tin nhà đất 2016 áp dụng mô hình liên thông 3 thủ tục : Công chứng, nhà đất và thuế

Thông tin nhà đất 2016, các thủ tục hành chính liên quan tới quyền của người sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được rút gọn tối đa, theo dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

Read more »

Chat
1